Luovuus

voimavarana

 

Hyvinvointi edistää luovuutta ja luovuus hyvinvointia.

Luovuuden kautta mahdollistuvat niin innovaatiot, tehokas toiminta, kuin työn ilo ja työtä tekevän yhteisön hyvinvointi.

Luovuuden mahdollistaminen ja edistäminen on kilpailuetu ja resurssi. Työyhteisön potentiaalin ja kollektiivisen älykkyyden hyödyntäminen on järkevää ja eettistä.

Motivaatio ja innostus kasvavat, kun ihmiset pääsevät toteuttamaan luovia ideoitaan ja ovat osallisia uusien asioiden synnyttämisessä.

 
 
 
LuovaSolution_logo_cmyk.png

Luova ja innovatiivinen tiimi - fasilitointi ja valmennus

 
 
 
Katja_Hämäläinen_työyhteisövalmentaja_Helsinki.jpg

Miten valmennan?

Keskityn arjen mahdollisiin ratkaisuihin ja tarjoan tiimin käyttöön työkaluja.

Keskityn tiimin omiin vahvuuksiin ja voimavaroihin.

Herättelen tiimin omaa luovuutta.

Viritän tavoitteellista kehittämistä.

Puhun konkreettista arjen kieltä.

Haastan ja kuuntelen.

Perehdyn valmennettavan yhteisön kulttuuriin.

Aktivoin aiheen tarkastelua erilaisista näkökulmista.

Huomioin kaikkien toimijoiden tarpeet ja näkökulmat.

Avaan mahdollisia oppimisen ja kehittymisen paikkoja.

Autan yhteisen suunnan ja tavoitteiden kirkastamista.

Innostan ratkaisukeskeiseen ja positiiviseen ajatteluun.