Katja Hämäläinen
 

Hei!

 
DSX5203 2.jpg

Rakennetaanko yhdessä teille

luovaa

työyhteisökulttuuria?Toimiva tiimi on taiteenlaji.

Se on luova, uudistava ja tuloksellinen.

Parhaimmillaan

se tuottaa hyvää koko työyhteisölle.


Olen Katja Hämäläinen.

Työyhteisövalmentaja ja työnohjaaja.

Yritykseni Luova Solution kehittää työtä ja sitä tekeviä yhteisöjä. Luova Solution tarjoaa työkaluja liiketoiminnan ja työilmapiirin kehittämiseen sekä ihmisten ja yhteisöjen väliseen vuorovaikutukseen.

Missioni

 

on auttaa työyhteisöänne löytämään toimintatavat ja vuorovaikutuksen kulttuuri, jotka edistävät hyvinvointia, luovuutta ja menestystä, joka päivä.

 
 
 

Kysy kehittämis- ja valmennuspalveluitani

  • organisaation muutostilanteissa

  • esimiestyön ja johtamisen kehittämiseen sekä henkilökohtaiseen sparraamiseen

  • asiakastyön vahvistamiseen ja palveluiden muotoiluun

  • organisaation uuden oppimisen ja kehittämisen tueksi

  • tiimien kehittämiseen ja työnohjaukseen

 
 
 
Katja on huikea valmentaja.
Saimme tiiminä konkreettista ja tehokasta kirkastusta, sekä suuntaa tuloksen tekemiseen. Lämpimän vahva suositus.
— Emmi Vainionpää, Maksu-Tv johtaja C-More, Tiimiohjaus
 
 
 
 

Se mihin kiinnitämme huomiota, vahvistuu.

Keskitytään siis

ratkaisuihin ja tulevaisuuden tavoitteisiin.

 
Voimavara- ja ratkaisukeskeinen työnohjaus.PNG

Voimavara- ja ratkaisukeskeinen ohjaukseni keskittyy

•tiiminne ja sen yksilöiden vahvuuksien hyödyntämiseen ja yhteisen suunnan löytymiseen

•tiiminne yhteistyön ja hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn lisäämiseen ja ylläpitämiseen

•palautteen antamisen ja yhteistyön lisääntymiseen

•toimivien ratkaisuiden näkemiseen ongelmien vahvistamisen sijaan

•tavoitteiden ja toiminnan kirkastamiseen

•hyvään keskinäiseen havainnointiin ja ymmärrykseen siitä, mitä halutaan säilyttää ja vahvistaa ja mitä halutaan muuttaa

•työn sujuvuuden lisäämiseen ja parempien käytänteiden löytämiseen

 

KLIKKAA TUOLIA JA LUE LISÄÄ

YHTEISÖN

KEHITTÄMINEN

LUOVUUS VOIMAVARANA

VUOROVAIKUTUS TYÖYHTEISÖTAITONA

 
luova_tuolit (1).png
 
Katja_Hämäläinen.jpg

Katja Hämäläinen

•monialainen yhteisökehittäjä ja johtamisvalmentaja

•yksilöllisten vahvuuksien bongaaja sekä tavoitteellinen tiimien ja ihmisten innostaja

•vahvuuksina monialainen työkokemus, ryhmädynamiikan tarkka ”vainu”, rohkeus tarttua yhteisön ytimeen ja voimakas halu viedä asioita eteenpäin

•voimavaroina ratkaisukeskeinen lähestyminen, pedagoginen ajattelu ja monialainen näkökulma johtamiseen

•työkaluina toiminnalliset ja dialogisuuteen pohjaavat menetelmät

•luovuus, vuorovaikutus ja yhteisö ovat sekä valmennuksen teemoja, että voimallisia menetelmiä kehittämistyössä

 
Katjan iloinen, valmentava ote tarttuu koko porukkaan ja saa työyhteisössä aikaan entistä enemmän tekemisen meininkiä.
Vahva suositus.
— Hanna Rinne, HR-päällikkö, Extremely Nice Job Oy
 

Koulutus ja osaaminen

Master of Cultural Management Johtaminen, organisaatiokulttuurin johtaminen, palvelumuotoilu ja osallistavat kehittämisen menetelmät, Diversity management- moninaisuuden ja erilaisuuden johtaminen

Bachelor of Arts Teatteri-ilmaisun ohjaaja, vuorovaikutus- ja ilmaisuohjaaminen, yhteisölliset ja toiminnalliset valmennusmenetelmät,esiintymistaidot, yhteisöosaaminen ja luova työ tiimissä, luovuuden johtaminen

Johtamisen erikoisammattitutkinto Projektien ja muutosten johtaminen, kehittämistyö ja muutosten mahdollistaminen organisaatioissa, lähiesimiestyö

Ammatillinen opettaja Pedagogiset opinnot, ammatillisuuden kehittäminen, työyhteisötaidot, pedagogiset mallit, opetusmenetelmät ja oppimisyhteisö

Ratkaisukeskeinen työnohjaaja- ja johtamiskoulutus Työyhteisöiden työnohjaus ja ohjaaminen, valmennuksellinen työnohjaus, Ratkaisukeskeinen johtaminen, ratkaisukeskeiset menetelmät, positiivinen psykologia

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Ohjauksen moninaiset menetelmät, nuoret, kasvatuspsykologia ja pedagogiikka, toiminnalliset ohjausmenetelmät

 
 
Kun kaipaat sitoutunutta, ammattitaitoista ja inspiroivaa kehittäjää, joka toimii kumppaneiden kanssa kuten opettaa, Katja on valintasi!
— Sini Nuorgam, koulutuspäällikkö PerhoPro, Kehittämis- ja innovointipäivän fasilitointi
 
 
Katja on ihan huippuluennoitsija!
— Tuotekehittäjäkoulutukseen osallistuja

yhteistyössä muun muassa