Yhteisön

kehittäminen 

 

Ihmiselle on luonteenomaista kiinnittyä sosiaalisesti ja emotionaalisesti yhteisöön - olipa kyseessä työyhteisö tai vapaa-ajan ympäristö. Voimme vaikuttaa tapaamme kiinnittyä.

Työyhteisön vuorovaikutuskulttuuri ja sen määrittämä yhteistyön laatu korreloi suoraan työn lopputulokseen ja laatuun, aina asiakaskokemukseen saakka.

Myös yhteistyön muodot ja ympäristöt merkitsevät.

Puhumattakaan siitä miten työyhteisö voi.

Hyvinvointi heijastuu brändiin ja mielikuvaan organisaation tuottamasta työstä.

Erilaisista toimijoista koostuva työyhteisö kannattelee koko organisaation toimintaa.

Ihmisiin ja ihmistenvälisyyteen kannattaa siis satsata.

Ihmiset kiinnittyvät yhteisöön joka tapauksessa jollakin tapaa. On tarkoituksenmukaista tehdä vuorovaikutuksesta sujuvaa ja hyvinvointia edistävää.

 
 
LuovaSolution_logo_cmyk.png

Luova Solu ® -tiimin kehittäminen

•tiimin yhteistyön muodot ja vuorovaikutus

•tiimin tuottavuuden ja toiminnallisuuden tila – tiimin kehittäminen luovaksi soluksi organisaatioon

•tiimin tavoitteet ja työnkuvat

•tiimin vahvuudet ja voimavarat

•tiimin hyvinvointi

•taitojen harjoittelua, konkreettisia, toiminnallisia ja arkeen helposti sovellettavia työkaluja ja tavoitteita

•ilmaisun, vuorovaikutuksen, kehonkielen ja viestinnän osa-alueet tuloksellisen vuorovaikutuksen kehittämisessä

•tiimiorganisaation ja tiimi- ja itseohjautuvuuden tukemiseen

•työyhteisöille, tiimeille, johtoryhmille, esimiestiimeille

LuovaSolution_logo_cmyk.png

Yhteisöllisen kehittämisen fasilitointi

•ideointi ja yhteisöllinen kehittäminen

•kehittämispäivän fasilitointi

•tiimin kehittämistyön fasilitointi

•yhteisöllisen ideoinnin fasilitointi

•organisaatioille, työyhteisöille, kehittämistiimeille, projektiryhmille

Luova Solution tarjoaa yhteisen kehittämisen työkaluja ja viitekehyksen yhteiseen päivään sekä päivän fasilitoinnin. Päivään on mahdollista yhdistää toiminnallisia ja draamallisia elementtejä tavoitteen mukaisesti.

LuovaSolution_logo_cmyk.png

Luova Johtaja

•työyhteisön joustava ja tuloksellinen johtaminen

•oman johtamistyön vahvuudet ja toimintaympäristö

•ratkaisukeskeisyys ja tilannejohtaminen, johtajan tuloksellinen vuorovaikutus ja sen johtaminen

•hyvinvointi omassa johtamistyössä - miten johdan itseäni muiden johtajaksi

•tuloksellisen ja persoonallisen esimiestyö kulmakivet - vahvuuksia ja persoonaa hyödyntämällä parempiin tuloksiin

•johda luovuutta, moninaisuutta ja kehittävää yhteistyötä

Luova solu menetelmä esittelysivu.PNG
 
 
Katja_Hämäläinen.jpg

Miten valmennan?

Keskityn arjen mahdollisiin ratkaisuihin ja tarjoan tiimin käyttöön työkaluja.

Viritän tavoitteellista kehittämistä.

Puhun konkreettista arjen kieltä.

Haastan ja kuuntelen.

Perehdyn valmennettavan yhteisön kulttuuriin.

Aktivoin aiheen tarkastelua erilaisista näkökulmista.

Huomioin kaikkien toimijoiden tarpeet ja näkökulmat.

Avaan mahdollisia oppimisen ja kehittymisen paikkoja.

Autan yhteisen suunnan ja tavoitteiden kirkastamista.

Innostan ratkaisukeskeiseen ja positiiviseen ajatteluun.