Vuorovaikutus

työyhteisötaitona

 

Vuorovaikutus on hyvän työyhteisökulttuurin keskeisin vaikutin. Sillä miten kohtaamme toisemme on valtava merkitys.

Vuorovaikutusosaaminen on kaikkien työyhteisön jäsenten vastuulla. Esimiehet ja johtajat ovat kuitenkin avainasemassa, kun vuorovaikutuskulttuuria luodaan.

Se miten kommunikoimme ympärillämme olevien ihmisten kanssa heijastuu suoraan kaikkien työyhteisön jäsenten hyvinvointiin ja työn tuloksiin.

Vuorovaikutustaitoja voi harjaannuttaa ja kehittää. Voimme yhdessä oppia, mitkä elementit synnyttävät tuloksellista vuorovaikutusta ja eteenpäin vievää dialogia.

Varsinkin silloin kun haluamme saada aikaan innovatiivisuutta, sitoutumista, motivaatiota ja tehokkuutta, ei ole lainkaan samantekevää miten käyttäydymme, puhumme ja viestimme.

Vuorovaikutustaitojen kehittämisessä kiinnitetään huomiota

  • omaan tapaan olla ja puhua

  • omaan tapaan tehdä yhteistyötä muiden kanssa

  • ryhmän dynamiikkaan

  • ryhmän tapaan toimia tasa-arvoisesti

  • kaikkien näkökulmien kunnioittamiseen

  • tunteiden käsittelemiseen

  • odottamattomien muutosten käsittelemiseen

  • dialogin toteutumiseen

  • kollektiivisen älykkyyden hyödyntämiseen

Luova Solutionin valmennuksessa vuorovaikutusta kehitetään niin yhteisö- kuin yksilötasolla. Joukko joko tukee tai hajottaa siinä toimivien ihmisten kanssakäymistä. Johtajan viestintätaidot ja arvomaailma korostuvat vuorovaikutustilanteissa ja organisaation kulttuurin kehittämisessä.

 
 
LuovaSolution_logo_cmyk.png

Luova Tiimi -valmennus

•tiimin yhteistyön muodot ja vuorovaikutus

•tiimin tuottavuuden ja toiminnallisuuden tila – tiimin kehittäminen luovaksi soluksi organisaatioon

•tiimin tavoitteet ja työnkuvat

•tiimin vahvuudet ja voimavarat

•tiimin hyvinvointi

•taitojen harjoittelua, konkreettisia, toiminnallisia ja arkeen helposti sovellettavia työkaluja ja tavoitteita

•ilmaisun, vuorovaikutuksen, kehonkielen ja viestinnän osa-alueet tuloksellisen vuorovaikutuksen kehittämisessä

•työyhteisöille, tiimeille, johtoryhmille, esimiestiimeille

LuovaSolution_logo_cmyk.png

Tuloksellisen vuorovaikutuksen johtaminen - valmennus

•esimiehille ja johdolle

•yhteistyössä Simo Routarinne

LuovaSolution_logo_cmyk.png

Esiintyminen ja vuorovaikutus - valmennus

•esim. palvelu-, myynti-, johto-, tai asiantuntijaroolissa toimiville

 
 
Katja_Hämäläinen_Helsinki_valmentaja.jpg

Miten valmennan?

Tarjoan työkaluja.

Viritän tavoitteellista keskustelua.

Puhun konkreettista arjen kieltä.

Haastan ja kuuntelen.

Perehdyn valmennettavan yhteisön kulttuuriin.

Olen läsnä.

Aktivoin aiheen tarkastelua erilaisista näkökulmista.

Huomioin kaikkien toimijoiden tarpeet ja näkökulmat.

Avaan mahdollisia oppimisen ja kehittymisen paikkoja.

Autan yhteisen suunnan ja tavoitteiden kirkastamista.

Innostan ratkaisukeskeiseen ja positiiviseen ajatteluun.