Vuorovaikutus

työyhteisötaitona

 

Vuorovaikutus on hyvän työyhteisökulttuurin keskeisin vaikutin. Sillä miten kohtaamme toisemme on valtava merkitys.

Vuorovaikutusosaaminen on kaikkien työyhteisön jäsenten vastuulla. Esimiehet ja johtajat ovat kuitenkin avainasemassa, kun vuorovaikutuskulttuuria luodaan.

Se miten kommunikoimme ympärillämme olevien ihmisten kanssa heijastuu suoraan kaikkien työyhteisön jäsenten hyvinvointiin ja työn tuloksiin.

Vuorovaikutustaitoja voi harjaannuttaa ja kehittää. Voimme yhdessä oppia, mitkä elementit synnyttävät tuloksellista vuorovaikutusta ja eteenpäin vievää dialogia.

Varsinkin silloin kun haluamme saada aikaan innovatiivisuutta, sitoutumista, motivaatiota ja tehokkuutta, ei ole lainkaan samantekevää miten käyttäydymme, puhumme ja viestimme.

Vuorovaikutustaitojen kehittämisessä kiinnitetään huomiota

  • omaan tapaan olla ja puhua

  • omaan tapaan tehdä yhteistyötä muiden kanssa

  • ryhmän dynamiikkaan

  • ryhmän tapaan toimia tasa-arvoisesti

  • kaikkien näkökulmien kunnioittamiseen

  • tunteiden käsittelemiseen

  • odottamattomien muutosten käsittelemiseen

  • dialogin toteutumiseen

  • kollektiivisen älykkyyden hyödyntämiseen

Luova Solutionin valmennuksessa vuorovaikutusta kehitetään niin yhteisö- kuin yksilötasolla. Joukko joko tukee tai hajottaa siinä toimivien ihmisten kanssakäymistä. Johtajan viestintätaidot ja arvomaailma korostuvat vuorovaikutustilanteissa ja organisaation kulttuurin kehittämisessä.

Tuloksellisen vuorovaikutuksen johtaminen on valmennuskokonaisuus, jossa vuorovaikutusta tarkastellaan johtamisen näkökulmasta. Esimiehille annetaan eväitä ohjata vuorovaikutusta ja yhteistyötä tiimissä. Samalla kehittyvät itsensä johtaminen ja itseohjautuvuus tiimissä ja valmennus tukee tehokkaasti niin esimiehen, kuin tiimin taitoja.

Rakentava ja tuloksellinen vuorovaikutus on yhteistyön, hyvinvoinnin ja tiimin potentiaalin, sekä sosiaalisen ja kollaboratiivisen pääoman perustaito. Tuloksellisen vuorovaikutuksen valmennuksessa tutustumme mm. rakentavan vuorovaikutuksen, positiivisen psykologian, ratkaisukeskeisyyden ja statuskäyttäytymisen teoriaan ja käytäntöihin ja yhdistämme ne johtamisen vuorovaikutuksen osa-alueisiin. Johtamisen pääperiaatteena on valmentavan johtajuus ja esimiestyö. Harjoittelemme mahdollistavan vuorovaikutuksen metataitoja ja yhdistämme ne ilmiöihin, joista yhteisön vuorovaikutuskulttuuri koostuu arjessa.

Tuloksellisen vuorovaikutuksen johtaminen ympyrä.jpg
 
 
LuovaSolution_logo_cmyk.png

Luova Solu ® -tiimin kehittäminen

•tiimin yhteistyön muodot ja vuorovaikutus

•tiimin tuottavuuden ja toiminnallisuuden tila – tiimin kehittäminen luovaksi soluksi organisaatioon

•tiimin tavoitteet ja työnkuvat

•tiimin vahvuudet ja voimavarat

•tiimin hyvinvointi

•taitojen harjoittelua, konkreettisia, toiminnallisia ja arkeen helposti sovellettavia työkaluja ja tavoitteita

•ilmaisun, vuorovaikutuksen, kehonkielen ja viestinnän osa-alueet tuloksellisen vuorovaikutuksen kehittämisessä

•tiimiorganisaation ja tiimi- ja itseohjautuvuuden tukemiseen

•työyhteisöille, tiimeille, johtoryhmille, esimiestiimeille

LuovaSolution_logo_cmyk.png

Tuloksellisen vuorovaikutuksen johtaminen - valmennus

•esimiehille ja johdolle (myös tiimeille) kts. yllä

•yhteistyössä Simo Routarinne ProImpro

LuovaSolution_logo_cmyk.png

Esiintyminen ja vuorovaikutus - valmennus

•esim. palvelu-, myynti-, johto-, tai asiantuntijaroolissa toimiville

 
 
Katja_Hämäläinen_Helsinki_valmentaja.jpg

Miten valmennan?

Keskityn arjen mahdollisiin ratkaisuihin ja tarjoan tiimin käyttöön työkaluja.

Viritän tavoitteellista kehittämistä.

Puhun konkreettista arjen kieltä.

Haastan ja kuuntelen.

Perehdyn valmennettavan yhteisön kulttuuriin.

Aktivoin aiheen tarkastelua erilaisista näkökulmista.

Huomioin kaikkien toimijoiden tarpeet ja näkökulmat.

Avaan mahdollisia oppimisen ja kehittymisen paikkoja.

Autan yhteisen suunnan ja tavoitteiden kirkastamista.

Innostan ratkaisukeskeiseen ja positiiviseen ajatteluun.